Deltagarvillkor

Deltagarvillkor Sommarbandyfestivalen 2012 Anmälan Anmälan skall vara gjord senast 2012-06-18, via www.sommarbandy.com. Detta datum skall även anmälningsavgiften vara oss tillhanda, om ingen annan överenskommelse har gjorts. Har inte anmälningsavgiften kommit in till oss i tid riskerar man att tappa sin plats. Anmälan är bindande. Anmälan före första matchen skall ske senast 30 minuter innan matchstart. Detta eftersom vi måste ha tid att lämna ut er lagmapp och eventuella förbeställda matchkläder. Försäkringar Vi på Sommarbandyfestivalen står inte för någon som helst försäkring, det åligger varje enskild spelare att vara försäkrad. Passa tiden Det är viktigt att komma i tid till sina matcher då spelschemat är pressat. Matchen kommer att sättas igång den utsatta tiden och kommer att innebära 1 mål till motståndaren för varje minut som går. Har man inte kommit senast 5 minuter efter utsatt tid innebär det walkover och förlust med 5-0. Skulle man dyka upp innan 5 minuter har gått tar matchen vid den minut som matchen har hunnit komma till. Walkover Att inte dyka upp på en match och därmed lämna walkover är oacceptabelt. Walkover kommer att innebära 2000 kr i böter för laget och uteslutning ur turneringen. Böterna kommer att faktureras till respektive lags kontaktperson. Givetvis kan det finnas giltiga skäl, men detta beslutar tävlingsledningen och kan ej överklagas. Alkohol Vi är medvetna om att detta är en festival och en turnering man åker till för att ha roligt, förutom innebandy så förekommer det en hel del festande. Men under den pågående turneringen, det vill säga under den tiden på dagen det förekommer spel, har vi nolltolerans på konsumtion av alkohol. Det laget som under eller i samband med match har en eller flera spelare som uppträder berusat och eller skapar problem/dålig stämning blir avstängda och diskvalificerade. Detta beslut tas av tävlingsledningen och kan ej överklagas. Uppträdande Under turneringen ska alla deltagare uppträda på ett trevligt och artigt sätt och alla skall respektera varandra. Om man uppför sig illa eller stör ordningen blir man avvisad från platsen. Är man spelare och detta händer blir man dessutom avstängd under resten av turneringen. Detta beslut tas av tävlingsledningen och kan ej överklagas. Avstängningar De avstängningar som uppkommer bestäms av tävlingsledningen och kan ej överklagas. Protester Vill man lämna in en protest gör man det skriftligen till tävlingsledningen, detta kostar 2000 kr och återbetalas ej. Det beslut som fattas går ej att överklaga. Utrustning All utrustning ansvarar man själv för att man har och kan ej fås eller lånas av Sommarbandyfestivalen. Den utrustning som man använder sig utav skall vara godkänd av innebandyförbundet. Transporter Vid eventuellt byte av spelplats sker transporter mellan platserna på egen hand. Omklädnad Omklädnad och duschning sker på respektive boende och är inget Sommarbandyfestivalen erbjuder.  Vid spel inomhus finns det dock möjligheter till omklädningsrum. Efterfesten Åldersgränsen vid efterfesten är 18 år. Skulle man som underårig ändå köpa biljett och inte komma in har man inte rätt till att få pengarna tillbaka.